Мистецтво - це рушійна сила соціальних перетворень!

Глосарій

Короткий словник термінів, важливих для розуміння призначення Фестивалю рівності та боротьби за дотримання прав людини.

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ. Ідея прав і свобод людини була революційною для свого часу. Вона опиралася на твердження, що людина від народження має певний перелік «природних» можливостей (прав) і ці права однакові для всіх людей. Коли сьогодні говорять про «права і свободи людини», то розуміють їх як певний перелік прав і свобод, гарантований людям міжнародним правом і державою. Насамперед, йдеться про права і свободи, гарантовані Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, інші документи ООН, Ради Європи та низки міжнародних організацій, а також права, гарантовані самою державою, та механізм їх реалізації і забезпечення. Це можуть бути політичні (право обирати бути обраним, право приймати рішення на референдумах), соціальні (право на отримання пенсій), національно- культурні (право на навчання рідною мовою) та інші права.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ є одним з найкращих регуляторів суспільного життя, оскільки передбачає самодисципліну людей. Всі люди різні, у всіх свої характери, погляди, переконання, тому дуже легко можуть спалахувати конфлікти і ворожнеча. Ознакою нової якості суспільства є толерантність до того, що відрізняє людину від інших людей. Толерантність означає сприймати без ворожості і агресії інших людей — їх колір шкіри, національне походження, мову, релігію, політичні погляди, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність. Толерантність означає активну позицію людини, а не терпиме (пасивне) ставлення до навколишніх подій, тобто толерантна людина не повинна бути терпима до всього, наприклад до окупаційних режимів, державних злочинів, людиноненависницьких ідеологій. Те що призводить до насильства, страждань, дискримінації тощо не повинне сприйматися толерантно.

ДИСКРИМІНАЦІЯ — обмеження (утиски) прав людини — соціальних, політичних, економічних, культурних, інших прав — окремих осіб або цілих спільнот на основі кольору шкіри, національності, соціального походження, мови, віку, релігійних та політичних переконань, фізичних вад, ексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності та інших ознак. Дискримінація завжди пов’язана з застосуванням влади чи то органами влади, чи адміністрацією підприємства.

КСЕНОФОБІЯ (походить від грецьких слів «чужий» і «страх») — походження цього слова пов’язане зі страхом перед чужим, «іншим», незнайо- мим. Одним з наслідків такого страху є неприйняття, ненависть. Тому сучасне розуміння ксенофобії асоціюється, насамперед, з ненавистю до людей, які відрізняються етнічною приналежністю, кольором шкіри, мовою, релігією, сексуальною орієнтацією тощо.

МОВА ВОРОЖНЕЧІ — так в Україні перекладають англомовний термін «Hate Speech», введений в обіг недержавними правозахисними організаціями. Комітет міністрів авторитетної міжнародної організації — Ради Європи визначив мову ворожнечі як «усі форми самовираження, які включають поширення, підбурення, сприяння або виправдання расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму чи інших видів ненависті на ґрунті нетерпимості, у тому числі: нетерпимість висловів у формі радикального націоналізму та етноцентризму, дискримінації та ворожості щодо меншин та мігрантів».

СЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ — це стійкий емоційний, романтичний та / або сексуальний потяг до чоловіків, жінок або представників обох статей, а також до трансгендерних та інтерсексуальних людей. Сексуальна орієнтація часто стає приводом для самоідентифікації людини за цією ознакою, а також може бути пов’язана з певним, соціально обумовленим типом поведінки, і за її ознакою люди можуть об’єднуватися у певні спільноти.

ГЕНДЕР — це сукупність характеристик, особистісних рис, поведінки, стереотипів і соціальних ролей, що приписуються людям за ознакою їхньої статі (як правило, однієї з двох — чоловічої чи жіночої), і засвоюються ними у процесі соціалізації. Залежно від контексту, говорячи про гендер, можуть мати на увазі або зовнішній соціальний аспект, або гендерну ідентичність людини.

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ — внутрішнє відчуття приналежності до певної статі чи гендеру, який може збігатися чи не збігатися з поняттями чоловік чи жінка.

ЛЕСБІЙКИ — гомосексуальні жінки. Термін походить від назви грецького острова Лесбос, де жила поетка Сафо, котра оспівала кохання між жінками.

БІСЕКСУАЛЬНІ ЛЮДИ — це особи, котрі відчувають емоційний та сексуальний потяг і до чоловіків, і до жінок.

ГЕЇ — це гомосексуальні чоловіки. Слово походить від англійського «gay», його первісне значення — радісний, безтурботний.

ІНТЕРСЕКС ЛЮДИ — це ті особи, чию стать не можна однозначно визначити як чоловічу чи жіночу. Раніше таких людей називали гермафродитами, але на сьогодні цей термін вважається образливим і дискримінаційним.

ТРАНСГЕНДЕРИ — люди, чиє самовідчуття, самовираження та поведінка не відповідають тим, котрі вважаються нормативними для осіб відповідної статі (зазвичай чоловічої та жіночої) у різних культурах.

ЛГБТ — це абревіатура, що позначає лесбійок, геїв, бісексуальних і трансгендерних людей. Також існують різні варіанти розширеної абревіатури, наприклад, ЛГБТКІА (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квіри, інтерсекс та асексуальні люди), котрі включають в себе більше ідентичностей.

ГОМОФОБІЯ — це ірраціональний страх, ненависть або відраза до лесбійок, геїв або бісексуальних людей.

ТРАНСФОБІЯ – ірраціональний страх, ненависть або відраза до трансгендерних людей.

Термін гомофобія часто вживають на позначення страху, ненависті та огиди до ЛГБТ в цілому.

РАСИЗМ — це ідеологія, що утверджує поділ людей на чітко диференційовані групи, звані расами, проводить зв’язок між успадкованими фізичними рисами і рисами характеру, інтелектом, мораллю, культурою, а також про природжену перевагу одних рас над іншими. Реалізація расистських теорій на практиці знаходить своє вираження у політиці расової дискримінації – від обмеження прав до фізичного знищення людей і цілих народів.

БІЖЕНЦІ — це люди, які тікаючи від переслідувань через свою етнічну приналежність, національність, віросповідання, мову, політичні чи релігійні переконання, сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність перебувають за межами своєї країни, і не можуть чи не бажають повернутися до неї. Біженці не є громадянами країни, в якій перебувають.